Dział Książki

W dziale książki możesz zakupić książki do nauki ms sql, instalacji i administracji serwerem. Znajdziesz również książki związane z PL SQL, mySQL, Postgres itd. Dostępne są również pozycje dla programistów w tym na platformie .NET(C#, VB, ASP.NET) oraz JAVA, PHP. W wkrótce uruchomię dział dotyczący recenzji książek.

Zrób własny kurs lub tutorial

Jeśli masz pomysł na kurs lub tutorial w ms sql, mysql, oracel, sqlite, access lub innej bazie danych napisz mariuszhk@op.pl w krótce konkurs z nagrodami w postaci książek o sql i o programowaniu.

Nowe w dziale tutorial

SQL Server : Najbardziej obciążające kwerendy ilość odsłon:13464
MS SQL : jak sprawdzić czy tabela istnieje? OBJECT_ID ilość odsłon:15546
MS SQL : Operacje na stringach ilość odsłon:50623

Nowe sql kursy

Użycie Common Table Expressions ilość odsłon:8527
DECLARE CURSOR przetwarzanie rekor po rekordzie w MS SQL ilość odsłon:61198
Użycie funkcji CASE ilość odsłon:66433

Kurs T-SQL(MS SQL)

Kurs jest skierowany dla osób, które chcą zacząć uczyć się transact sql jak i dla osób chcących poszerzyć swoją wiedze. Przykłady przedstawiają skrypty w środowisku microsoft sql server. Poruszę tu kwestie tworzenia prostych zapytań, łączenia tabel (INNER JOIN, LEFT JOIN itd.), jak również tworzenia tabel czasowych, użycia zmiennych w MS SQL, a następnie modyfikcja danych w bazie MS SQL (INSERT,UPDATE,DELETE), na końcu opiszę kilka ciekawych funkcji związanych z analizą danych dla MS SQL. W poszczególnych lekcjach możemy znaleźć również rozwiązania często pojawiających się problemów, które napotyka się podczas pracy z MS SQL.

Kurs PL\SQL

Darmowy kurs PL/SQL opisuje użycie podstawowych funkcji PL/SQL oraz łączenia wielu tabel z wykorzystanie LEFT JOIN, RIGHT JOIN, JOIN itd. W dalszej części kursu SQL możemy zapoznać się z tworzeniem i modyfikowaniem baz danych CREATE TABLE, ALTER TABLE. Ponadto modyfikacja danych z użyciem INSERT, UPDATE, DELETE. Tworzenie funkcji i procedur w języku PL/SQL.

Kurs MySQL

Kurs MySQL zawiera informacje o przygotowaniu środowiska pracy z MySQL w systemach MS Windos oraz Linux. Którki opis użycia konsoli. W kolejnych krokach przedstawione są podstawy MySQL, tworzenie baz danych w MySQL oraz ich modyfikacja, wyświetlanie danych, sortowanie. Poruszone są zagadnienia tworzenia fukncji i procedur w MySQL oraz wykorzystania zmiennych. Po zapoznaniu się z kursem będziesz w stanie samodzielnie posługiwać się bazą MySQL.

Spis treści dotyczących kursu ms sql (Microsof SQL Server)

 • Podstawowe zapytania języka SQL: klauzula Where, Like, IN oraz inne operatory
 • Łączenie wielu tabel przy użyciu INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN, oraz UNION i EXCEPT, INTERSECT
 • Tworzenie tabel w bazie MS SQL, typy danych w T-SQL, modyfikacja istniejącej tabeli, table czasowe w MS SQL, polecenie INTO
 • Widoki, polecenie DROP, Alter VIEW, CASE WHEN
 • Funkcje agregujace dane w SQL: funkcja COUNT, AVG, SUM, DISTINCT, MAX, MIN, HAVING
 • Zmienne skalarne i tablicowe, tworzenie procedur(CREATE PROCEDURE), tworzenie funkcji(CREATE FUNCTION), funkcja skalarna, warunki IF, CURSOR
 • Modyfikacja danych w sql: INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE Zagnieżdżone SELECT, łączenie SELECT, BULK INSERT
 • Funkcje MS SQL: CONVERT, CAST, DATEPART, DATEDIFF, DATEADD, PIVOT (transpozycja), WITH AS, UNPIVOT, DENSE_RANK(), NTILE()
 • Funkcje T-SQL: Opis funkcji dla MS SQL: Tabele zawierające funkcje tekstowe, matematyczne, daty, agregujące

Spis treści kurs PL\SQL

 • Podstawy SELECT, klauzula WHERE, operatory logiczne i specjalne, aliasy.
 • Grupowanie i funkcje agregujące.
 • Łączenie wielu tabel w ORACLE, podzapytania.
 • Tworzenie i modyfikacja baz danych w PL/SQL.
 • Modyfikacja danych w PL/SQL, INSERT, UPDATE, DELETE.
 • Procedury składowe i funkcje PL/SQL.

 

 

 

SQL-KURSY.pl poleca:

Rozpocznij kolonizacje egzoplanety

Książki
ksikaksikaksikaksikaksika

Copyright 2010-2011 Mariusz Kujawski adres mariuszhk@op.pl

obob ob

Valid HTML 4.01 Transitional